Over ons


Ipse de Bruggen en verduurzamenDuurzaamheid. Ook bij Ipse de Bruggen zijn we hier volop mee bezig. Voor een beter voor milieu, mens en dier, en daarmee dus ook voor onze cliënten en medewerkers. In de visie van onze organisatie komt duurzaamheid in verschillende plannen terug. Van natuurbehoud en het inzetten van duurzame energie, tot het hergebruiken van (afval)materialen en het duurzaam inzetten van medewerkers.

Ipse de Bruggen is één van de grootste zorgorganisaties in Zuid-Holland. Samen met familie en vrienden ondersteunen we mensen met een verstandelijke beperking, zodat ze een zo volwaardig mogelijk leven kunnen leiden. Als het kan met een duwtje in de rug, af en toe een hand op de schouder. Als dat nodig is 24 uur per dag. Dat wordt gedaan vanuit deskundigheid én persoonlijke bezieling. Maar vooral vanuit de wensen en behoeften van de cliënt. Hoe gewoon of bijzonder die ook zijn.

We verduurzamen op organisatieniveau, bijvoorbeeld door het aanschaffen van gesubsidieerde zonnepanelen, maar ook op de werkvloer starten onze medewerkers en cliënten duurzame projecten. Ze worden geholpen om een project zo goed mogelijk te starten en tot een mooi resultaat te brengen. Voor projecten is geld nodig, daarom helpen we projecteigenaren met het crowdfunden van hun projecten. Niet alleen zij, maar iedereen kan helpen door een donatie te doen aan één van onze projecten! Deze crowdfundingwebsite laat al een deel zien wat onze medewerkers in gang hebben gezet en waar je jouw bijdrage aan het verduurzamen van Ipse de Bruggen kunt doen!

We willen graag verantwoord omgaan met de beschikbare grondstoffen. Daar worden we bij geholpen door de wet Milieubeheer (EED). Grote organisaties die veel energie verbruiken moeten volgens de EED een energiebesparingsplan opstellen om minder brandstoffen te gaan gebruiken en de CO2 uitstoot te beperken. Een groot voordeel is dat energiebesparing naast duurzaam ook kostenbesparend is, waardoor er meer geld overblijft voor de zorg aan onze cliënten.

Ipse de Bruggen is een grote organisatie. En door die grootte kunnen we een verschil maken voor de duurzaamheid in Nederland. Daarom gaan we samen verduurzamen: DuurSamen! Bij Ipse de Bruggen geven we zorg en begeleiding aan bijna 4500 mensen met een lichte, matige of ernstige verstandelijke beperking. Ruim 5500 collega’s en ruim 1800 vrijwilligers ondersteunen hen bij het leven van hun eigen leven, waarbij zij zoveel als mogelijk meedoen in onze samenleving. We begeleiden hen in wonen, werken, leren en recreëren, in ruim 350 locaties in de hele provincie Zuid-Holland. Dat doen wij vanuit onze deskundigheid, maar zeker ook vanuit betrokkenheid en passie. Zo voelen onze cliënten zich bij ons op hun plek. En kunnen zij zich ontplooien. Iedereen is bijzonder. Zo kijken we naar onze cliënten, naar onszelf en naar iedereen die betrokken is bij Ipse de Bruggen.

Voor meer informatie over onze organisatie kijk je op https://www.ipsedebruggen.nl

Werk je bij Ipse de Bruggen en wil je ook een project starten? Zoek dan het Stimuleringsfonds Duurzaamheid op MijnIdB.